Makaleler

Yazım (İmlâ) Kuralları

Yazdır

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

1. Büyük Harflerin Yazımı

 

2. Yer Adlarının Yazımı

 

 3. Kısaltmaların Yazımı

Kısaltmaların yazılışlarına ve okunuşuna dikkat edilmelidir. Çünkü ekler kısaltmaların okunuşuna göre gelir. İki tür kısaltma vardır:

 

4. Sayıların Yazımı

Sayılar rakamla ya da yazı ile gösterilir. Açık ve kesin kurallar olmamakla birlikte nerede rakam, nerede sayıların kullanılacağına dair bazı kalıplar oluşmuştur.

 

5. Yön İsimlerinin Yazımı

 

 6. Tarihlerin Yazımı

 

7. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

 

 8. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler

pazar ertesi     =    pazartesi

kayın ana         =    kaynana

kayıp etmek      =    kaybetmek

 

 

 

9. “Ki” lerin Yazımı

 

10. “De” lerin Yazımı

 

11. Soru Ekinin (mi) Yazımı

Soru eki mı, ünlü uyumundan etkilendiği için “mi, mu, mü” şekillerine girebilir. Yani dört şekilde bulunur. Kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Kendinden sonraki ekler “mi” ye bitişik yazılır.

“Bu kitap senin mi?”

“Bu filmi daha önce izlemiş miydiniz?”